Samtykke til publisering av tale

Samtykkeerklæring ved medvirkning i videoproduksjon / strømming

1. Med dette gir jeg en ugjenkallelig tillatelse til å gjøre tilgjengelig for allmennheten bilde av meg og min tale/foredrag gjennom kirkens strømming og/eller videoopptak, samt gjøre dette tilgengelig gjennom Syvendedags Adventistkirkens mediearbeid lokalt, nasjonalt og globalt.

I acknowledge and agree to make public my image and the content of my presentation/sermon through streaming and/or video recording and to make the recording available to the public through the media work of the Seventh-day Adventist Church locally, nationally and globally.

2. Jeg bekrefter at jeg har lisensrettigheter til alt opphavsrettslig beskyttet materiale/innhold i min presentasjon. Jeg tar også ansvar for et eventuelt økonomisk krav mot Syvendedags Adventistkirken for ulisensiert bruk av materiale i min presentasjon.

I certify that I have the necessary license rights to all copyrighted material/content in my presentation. I also accept liability for any financial claims made to the Seventh-day Adventist Church for unlicensed use of content in my presentation.

Talers navn / Name of speaker
Talers navn / Name of speaker
Fornavn / First
Etternavn / Surname