Velkommen til bibelstudium!

Hver lørdag (Sabbat) kl.10.00

Før gudstjenesten møtes vi til bibelstudie (sabbatsskole) kl. 10.00-11.00.

I tillegg til klasser for voksne, tilbyr vi også en klasse for tenåringer/ungdom.

Barna har egne barnesabbatsskoleklasser. Les mer under Barn og unge.

Som regel følger vi temaer i et eget bibelstudiehefte. Du kan forberede deg ved å lese bibelstudiet her.