Velkommen til bibelsamtale!

Hver lørdag (Sabbat) kl.10.00

Bibelsamtale / bibelstudiet er et opplegg tilrettelagt for samtaler om bestemte temaer knyttet til Bibelen.

Vi har klasser/samtalegrupper på norsk og engelsk for voksne og for tenåringer/ungdom.

Barna har egne barnesabbatsskoleklasser. Les mer under Barn og unge.

Som regel følger vi temaer i et eget bibelstudiehefte. Du kan forberede deg ved å lese bibelstudiet her.