SPEIDER

Sandnes Adventistkirke - Speider

Speideren har samlinger en tirsdag og en søndag i måneden. Alle barn fra 1.klasse og oppover er velkomne til å delta.

I dagens høyteknologiske samfunn kan Speiding nesten oppfattes som en anakronisme med sine olivengrønne uniformer, skjerf, kanoer og knutekunnskap. Kanskje nettopp derfor er det så viktig. Og kanskje nettopp derfor er det fortsatt en populær aktivitet for liten og stor!

Barn og ungdom bruker mer og mer tid foran skjermer, brett og telefoner. Det å bli kjent med naturen på et grunnleggende og håndfast nivå gir noen og enhver nyttige perspektiver. Møtene med «det grønne» resulterer for mange speidere i et livslangt kjærlighetsforhold til det å ferdes i li og fjell med trygghet og varsomhet.

Hvert år arrangeres det en speiderleir i regi av Adventistkirkens speiderkorps, og hvert fjerde år er det såkalt «Camporee» som samler speidere fra hele europa til leir. På alle leire er det høy tau- og teltfaktor, leirbål og alltid god mulighet for boltring i kano. Sjelden ser man flere smilende fjes på ett og samme sted!

BARNAS SUPERSABBAT

Omtrent en gang i måneden er det Barnas Supersabbat på Vatneli.

Da starter vi felles med de voksne kl.11.15. Etter å ha sunget sammen går vi over i skolebygget og fortsetter gudstjenesten.

På Barnas Supersabbat lærer vi mer om Bibelen og om Jesus. Vi hører historier, dramatiserer, har hobbyaktiviteter, synger, leker mm.

Aldersgruppen er fra ca. 3-12 år.

Velkommen til alle barn!

Barnas supersabbat

BIBELTIME HVER LØRDAG/SABBAT

bibeltime

Vi ønsker å ta barna på alvor slik Jesus gjorde det. ”La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.”

Det er samling for barn hver lørdag kl.10.00, før det er felles gudstjeneste i kirkesalen kl.11.15.

Gracelink er vårt mest brukte undervisningsmateriell for bibelstudier med barna. Det er en frisk måte å tilnærme seg Guds kjærlighet på.

Dette er et aldersbasert undervisningsmateriell som vi bruker i forbindelse med barnesabbatskolen hver uke. Det er delt inn i følgende grupper:

  • Minsten og smårollingene 0-5 år
  • Minioren 6-9
  • PowerPoints 10-12
  • RealTime Faith 13-16

JUNIORLAGET

Juniorlaget er et lørdagskveldstilbud for barn fra 4.-7. klasse.

En lørdag i måneden møtes Juniorlaget hjemme hos familiene til noen av barna der de har andakt, spiser sammen og leker.

Samlingene varer fra kl 17:00-20:00.

juniorlaget

UNGDOMSLAGET

Ungdomslaget

Ungdomslaget er for tenåringer i ungdomsskolealder.

Ca annenhver lørdag kveld møtes ungdomslaget fra kl 19:00.

Samlingene varierer fra å være på Vatneli, hjemme hos noen eller ute andre steder.

Du er hjertelig velkommen!

UNGE VOKSNE

LK er et program for unge voksne som møtes en gang i måneden, enten hjemme hos noen eller i kirken.

Stikkord for LK-kveldene er:

Gud

Sosialt

Lovsang