ADRA lokallag

Når de trenger oss, er vi der, ett liv om gangen.

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, et nettverk som er etablert i ca. 130 land.

Her lokalt i Stavanger har vi et ADRA lokallag som er direkte tilknyttet ADRA Norge.
Vårt ADRA lokallag er svært engasjerte i å samle inn penger til ADRA Norges arbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Flere lørdager i året lager lokallaget vårt «ADRA-suppe» etter gudstjenesten der man kan gi en frivillig kollekt til ADRA sitt arbeid som takk for maten.
ADRA driver også innsamlingsaksjon hver høst hvor man kan få en innsamlingsbøsse og gå fra dør til dør.

Før jul arrangerer også vårt lokallag cafe, basar og auksjon til inntekt for ADRA sitt arbeid.
Hvis du ønsker å bli engasjert i arbeidet som gjøres lokalt, er det bare å ta kontakt.

Foto: Annie Tunge